Sistemet e dyqaneve janë baza softuerike e një dyqani në internet dhe duhet të instalohen dhe vendosen në serverin web me dorën tuaj ose me mbështetjen e një agjencie. Vetëm në Gjermani ka mbi 200 sisteme pjesërisht të ngarkueshme, pjesërisht falas (“open source = me burim të hapur”), të cilat ndryshojnë shumë për sa i përket funksionalitetit. Ne këtu ju japim një përmbledhje të tregut të disa sistemeve të njohura të dyqaneve online në Gjermani. Ndërsa sistemet modulare zakonisht mund të përdoren edhe nga fillestarët, ndersa sistemet profesionale zakonisht duhet të vendosen dhe menaxhohen nga një agjenci profesionale.

Disa Sisteme:

  • WooCommerce
  • Magento
  • PrestaShop
  • OpenCart
  • Shopware
  • OXID eShop
  • Aimeos