Customer-Relationship-Management (CRM)

Customer-Relationship-Management (CRM) sisteme jane Kujdesi ndaj klientit. Nje CRM sistem përshkruan orientimin e qëndrueshëm të një kompanie drejt klientëve të saj dhe modelimin sistematik të proceseve të marrëdhënieve me klientët. …

Produktdatenmanagement (PDM)

Si të dhënat CAD, kontratat, të drejtat, modelet, shfaqjet ose listat e pjesëve – një PDM sjell rend dhe strukturë në të dhënat e produktit tuaj!Një produkt krijon shumë të …