Produktdatenmanagement (PDM)

Si të dhënat CAD, kontratat, të drejtat, modelet, shfaqjet ose listat e pjesëve – një PDM sjell rend dhe strukturë në të dhënat e produktit tuaj!Një produkt krijon shumë të …