Si të dhënat CAD, kontratat, të drejtat, modelet, shfaqjet ose listat e pjesëve – një PDM sjell rend dhe strukturë në të dhënat e produktit tuaj!
Një produkt krijon shumë të dhëna dhe informacione të produktit (vizatime, toleranca, modele, materiale, etj.) gjatë gjithë ciklit të tij jetësor – nga ideja e pare e tek zhvillimi i produktit, dizenjimi, prodhimi, shërbimi dhe riciklimi. Detyra e menaxhimit të të dhënave të produktit është të menaxhojë dhe kontrollojë në mënyrë qendrore këto të dhëna në të gjithë kompaninë.

Avantazhet e menaxhimit të të dhënave të produktit (PDM)

  • Rritja e produktivitetit
  • Themel të fortë dhe te sigurt
  • Disponueshmëria e të dhënave – gjithmonë dhe kudo
  • Proceset më të efektshme dhe transparente