• 0:51
  • E premte
  • 14.06.2024
  • net@faqe.net

Çka është nje cookie?
Një cookie është një set informacioni që një uebfaqe dërgon në formën e një fajjli dhe ruhet në kompjuterin tuaj ose pajisjen celulare. Cookies zakonisht ruajnë ‘settings’ tuaja për një uebfaqe specifike, siç është gjuha juaj e preferuar, në mënyrë që herën tjetër të vizitoni të njëjtën uebfaqe, shfletuesi juaj i internetit dërgon përsëri cookie që i përkasin asaj uebfaqeje. Ne mund te përdorim cookies apo teknologjitë e ngjashme për mbledhjen e informatave në lidhje me faqet që ju shikoni, linqet që ju klikoni, dhe veprimet e tjera që ju ndërmerrni në shërbimet tona, ne mënyrë që të ofrojmë shërbime sa më relevante per nevojat tuaja. Edhe pse shumica e shfletuesve të internetit i pranojnë automatikisht cookies, ato gjithashtu ofrojnë mundësi të pranimit, lajmërimit apo refuzimit të tyre në momentin që tentohet vendosja e tyre në kompjuter apo pajisje.

Përdorimi i cookies në www.faqe.net
Llojet e cookies të cilat përdoren nga FAQE.net:
– Cookies-in e sesionit (Session Cookies) ruhen në kompjuterin tuaj dhe fshihen automatikisht kur mbyllni shfletuesin tuaj të internetit.
– Cookie të qëndrueshme (Persistent Cookies) mbeten në shfletuesin tuaj të internetit pas mbylljes dhe zakonisht kanë një datë skadimi. Ata përdorin uebfaqe për të ruajtur informacione, të tilla si gjuha ose madhësia e shkronjave, kështu që ju nuk keni nevojë të regjistroheni sa herë që vizitoni një vend të veçantë. FAQE.net përdor cookie të qëndrueshmepër të kuptuar më mirë shprehitëe përdoruesit në mënyrë që të përmirësojmë uebfaqen sipas shprehivetuaj. Kur përdorni faqen tonë të internetit, ju gjithashtu mund të merrni një cookie “palë e tretë”. Këto cookie shërbejnë si një ndihmë në interpretimin e aktiviteteve në internet të përdoruesve dhe për qëllime të aktiviteteve të marketingut. Shembuj të cookies të tillë janë Facebook, Google Analytics, Adwords dhe të tjerë. Për qëllim të analizimit të faqes, FAQE.net përdor mjetin Google Analytics të siguruar nga Google Inc. (në tekstin e mëtejmë Google) dhe Facebook Pixels. Për të përmirësuar përvojën e përdoruesit, ne përdorim veçoritë e Reklamimit të Google Analyticsdhe Facebook Pixels, ku mund të përdorim të dhëna për interesat dhe demografinë e marrë nga reklamimi i Google, të përdorim ‘cookie’ për qëllime të rivendosjes dhe reklamimit. Informacion i detajuar i palëve të treta në lidhje me këtë shërbim, si dhe mundësinë e përdoruesvepër të ndryshuar ‘settings’e cookie-t të kërkuara për këtë, janë në dispozicion në: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en_US
Nëse dëshironi të hiqnidorë nga cookies të Google Analytics, mund ta bëni këtë përmes link-ut së mëposhtme: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Informacion i detajuar i palëve të treta në lidhje me këtëshërbimte Facebook, si dhe mundësinë e përdoruesve për të ndryshuar ‘settings’ e cookie-t të kërkuara për këtë, janë në dispozicion në: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Nëse dëshironi të hiqni dorë nga cookies të Google Analytics, mund ta bëni këtë përmes link-utsë mëposhtme:https://www.facebook.com/policies/cookies/

Si tëçaktivizoni cookies?
Duke çaktivizuar cookies, ju vendosni nëse lejoni që cookies të ruhen në kompjuterin tuaj. Duke bllokuar të gjitha cookie-t, mund të vazhdoni të shikoni në faqen e internetit, por mund të ketë një efekt negativ në përdorimin e shumë faqeve të internetit. FAQE.net përjashton çdo përgjegjësi për çdo humbje të funksionalitetit dhe / ose cilësinë e përmbajtjes së të gjitha faqeve të internetit në të gjitha rastet e zgjedhjes së përdoruesit për të rregulluar pranimin e cookies. Settings e cookies mund të kontrollohen dhe konfigurohen në shfletuesin tuaj të interntit.
Për informacion mbi settings e cookie-ve, zgjidhni shfletuesin në internet që po përdorni:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Duke përdorur uebfaqen www.faqe.net, konsiderohet se përdoruesit janë njoftuar dhe pajtohen me këto kushte të përdorimit, përfshirë dispozitat për përpunimin e të dhënave dhe mundësitë që lidhen me cookie-t.