Customer-Relationship-Management (CRM) sisteme jane Kujdesi ndaj klientit. Nje CRM sistem përshkruan orientimin e qëndrueshëm të një kompanie drejt klientëve të saj dhe modelimin sistematik të proceseve të marrëdhënieve me klientët. Dokumentacioni shoqërues dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientin është një komponent i rëndësishëm dhe mundëson marketing të marrëdhënieve të thella. Në shumë industri (p.sh. telekomunikacioni, porosia postare, kompanitë e shërbimit), marrëdhëniet midis kompanive dhe klientëve janë afatgjata. Këto marrëdhënie me klientët mirëmbahen duke përdorur CRM, i cili duhet të ketë një ndikim të rëndësishëm në suksesin e kompanisë.

Disa CRM sisteme:

  • 1crm
  • Crust CRM
  • Vtiger CRM
  • Odoo CRM
  • EspoCRM
  • SuiteCRM
  • OroCRM
  • CiviCRM