Data Privacy Framework ne BE dhe SHBA

Korniza e privatësisë së të dhënave (Data Privacy Framework): Sa kohë do të zgjasë

Është miratuar grupi i ri i rregullave për transferimin ligjërisht të sigurt të të dhënave personale mes BE dhë SHBA. Ofron siguri juridike, por janë shpallur padi.

Max Schrems ka rrëzuar tashmë dy herë rregulloren për transferimin e të dhënave të të dhënave personale para Gjykatës Evropiane të Drejtësisë (GJED). Prandaj, vendimet quhen edhe Schrems I dhe II. Ai është bashkëthemelues i organizatës jofitimprurëse NOYB – Qendra Evropiane për të Drejtat Dixhitale (NOYB do të thotë “Asnjë nga biznesi juaj”), e cila lufton për të siguruar që të dhënat personale të mos kalohen në mënyrë të paligjshme tek palët e treta.

Me Kornizën e re të privatësisë së të dhënave (Data Privacy Framework) BE-SHBA (DPF), Komisioni i BE-së tani ka miratuar bazën ligjore për një kornizë të planifikuar të mbrojtjes së të dhënave për transferimin e të dhënave personale në SHBA – dhe NOYB njoftoi menjëherë se do të padiste. Prandaj, “gjyqi i Schrems III” është vetëm çështje kohe. Rezultati i tij është i hapur dhe do të kalojnë vite përpara se GJED të ketë marrë një vendim edhe për DPF.

Megjithatë, ata që janë përfshirë në zhvillimin dhe zbatimin e DPF janë skeptikë nëse NOYB do të jetë në gjendje të rrëzojë DPF-në dhe rrjedhimisht transferimin ligjërisht të sigurt të të dhënave personale në SHBA edhe këtë herë. Kompanitë e prekura tani kanë një shkallë më të lartë sigurie ligjore.