Inteligjenca artificiale: Google, Meta, Microsoft dhe Co duan të kujdesen për AI Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft dhe OpenAI marrin angazhime ndaj qeverisë së SHBA për të zbutur rreziqet e AI.

Shtatë kompani të mëdha të IT-së kanë marrë një angazhim ndaj Presidentit të SHBA Joe Biden për të siguruar zhvillimin e sigurt të inteligjencës artificiale për të gjithë të përfshirë. Për shembull, Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft dhe OpenAI duan të përdorin filigranë për të shënuar përmbajtjen e krijuar nga një AI. Qeveria amerikane i sheh këto dhe të tjera njoftime të bëra sot si pjesë e politikës së saj për të garantuar njohjen e mundësive të paraqitura nga inteligjenca artificiale, por edhe njohjen dhe marrjen parasysh të rreziqeve të saj. Sipas Shtëpisë së Bardhë, shtatë kompanitë janë zotuar gjithashtu të testojnë gjerësisht sistemet e AI brenda dhe jashtë, përpara se të lansohen. Ata duan të shkëmbejnë informacione me autoritetet, shoqërinë civile dhe ekonominë se cilat metoda mund të përdoren për të trajtuar rreziqet e sigurisë të AI. Një sistem raportimi që duhet të jetë gjithashtu i aksesueshëm për të huajt mund të sigurojë që dobësitë në sistemet e AI mund të identifikohen dhe eliminohen.