Numri në rritje i hulumtimeve dhe postimeve në temat e ndryshme në të gjitha kanalet dixhitale tregon se aktorët në industrinë e tyre e kane te vështirë se mund të mbyllen nga këto kanale nëse dëshirojnë të komunikojnë me sukses.

Komunikimi përmes Facebook, YouTube dhe Co. hap shumë mundësi, veçanërisht për prodhuesit në industrinë jo-Informatike. Gjithashtu esht e mundur që ofruesit ne sektoret të ndryshme të përfitojnë në një afat të gjatë nga avantazhet e rrjeteve sociale.